Orar: Luni - Vineri : 09:00 - 17:00
Adresa
Programul “Casa Verde”

Daca te afli in cautarea unei variante alternative pentru energie si caldura, ia in considerare programul de subventionare pentru panourile solare.
Programul Casa Verde Fotovoltaice vine în sprijinul consumatorilor casnici, iar montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică este o soluţie eficientă şi sustenabilă. Aşa arată viitorul, iar generarea energiei din surse regenerabile, în acest caz cea solară, este una dintre cele mai la îndemână soluţii pentru o planetă verde şi fără poluare.
Programul include subventii pentru panouri solare, in valoare de 6000 lei

Casa verde

Care sunt criteriile de eligibilitate a solicitantului?

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

    1. este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
    2. este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    3. nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
    4. în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;
    5. nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.
Share This Article
a2
Previous post
De ce este importanta energia solara?
Next post
Panouri fotovoltaice all-black
black-solar-panels

Leave A Reply