Orar: Luni - Vineri : 09:00 - 17:00
Adresa
Politica de Retur

Retragerea clientului. Returnarea produselor

1.1. Cumpărătorul care deține calitatea de consumator, astfel cum este definită de art. 2 pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care actionează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale) beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din contract, respectiv de a returna produsele, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele privind  returnarea produselor.
1.2. Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la:
(i) ziua în care cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de cumpărător  intră în posesia fizică a produselor;
(ii) în cazul în care cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de cumpărător, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(iii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de cumpărător, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.
1.3. Înainte de expirarea perioadei de retragere, cumpărătorul trebuie să informeze vânzătorul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, cumpărătorul poate alege una dintre următoarele variante: (i) de a folosi modelul de formular online de retragere – care se găsește la finalul documentului; (ii) de a expedia prin poștă sau e-mail o declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.
1.4. Se consideră că cumpărătorul și-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menționată mai sus în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către cumpărător înaintea expirării perioadei respective. Vânzătorul va comunica cumpărătorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere.
1.5. Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:
(i) de a executa contractul la distanţă;
(ii) de a încheia un contract la distanţă, în cazul în care cumpărătorul a efectuat o comandă.
1.6. Obligațiile care revin vânzătorului în cazul retragerii:
(i) vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea cumpărătorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a cumpărătorului;
(ii) vânzătorul rambursează sumele menţionate anterior folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de cumpărător pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina cumpărătorului plata de comisioane în urma rambursării; cu excepţia cazului în care vanzatorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea cumpărătorului conform căreia acesta a trimis produsele către vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.
1.7. Obligațiile care revin cumpărătorului în cazul retragerii:
(i) cu excepţia cazului în care vânzătorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, cumpărătorul returnează produsele sau le înmânează vânzătorului sau unei persoane autorizate de vânzător să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat vânzătorului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de cumpărător înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
(ii) cumpărătorul suportă costurile legate de returnarea produselor în cazul în care solicită o altă modalitate de livrare decât cea pusă la dispoziție de către vânzător;
(iii) cumpărătorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor și va fi obligat să despăgubească vânzătorul în mod rezonabil pentru diminuarea valorii produselor. Astfel, dacă produsul nu este returnat în starea în care a fost vândut (ex: ambalaj deteriorat, accesorii lipsă, bun deteriorat etc.), vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea produsului în stadiul inițial. În acest caz, din prețul total al produsului returnat, vânzătorul va reține o sumă de bani care reprezintă diminuarea valorii produsului.
1.8. Pentru persoanele care nu dețin calitatea de consumator, vânzătorul își rezervă dreptul de a accepta sau de a refuza returul produselor. În cazul în care vânzătorul acceptă returul produselor, procedura de retur se va realiza în condițiile sus menționate.


ANEXĂ Model de formular de retragere/returnare
Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.
– Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de email ale vânzătorului]:
– Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse  (*)
– Comandate la data (*)/primite la data (*)
– Numele cumpărătorului (cumpărătorilor)
– Adresa cumpărătorului (cumpărătorilor)
– Semnătura cumpărătorului (cumpărătorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)
– Data
_______
(*)A se elimina menţiunea inutilă, după caz