Orar: Luni - Vineri : 09:00 - 17:00
Adresa
Termeni si Conditii

PREAMBUL

Înainte de a utiliza sau obține orice materiale, informații, servicii, produse prin intermediul magazinului online www.solarsistem.ro vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului. Termenii și Condițiile următoare se aplică tuturor comenzilor plasate prin intermediul magazinului online www.solarsistem.ro.

A. Informații despre administrator site/vânzător

Magazinul online www.solarsistem.ro este disponibil la adresa www.www.solarsistem.ro și este SC SELECTION SOLAR SISTEM SRL, cu sediul social în mun. Oradea Str. Calea Borsului, Nr.22, Jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.
J05/756/2022, având Cod unic de înregistrare RO45843748, cont bancar deschis la Banca Transilvania, e-mail: contact@solarsistem.ro, telefon: +40 786 477 148, denumită în continuare administrator site/vânzător.

B.Definiții

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

 • Administrator site/vânzător – societatea SC SELECTION SOLAR SISTEM SRL care comercializează produse electronice;
 • Client/cumpărător – orice persoană fizică, care are capacitate de exercițiu deplină, sau juridică care se înregistrează în site prin crearea și utilizarea unui Cont de Utilizator și care lansează o comandă prin intermediul magazinului online www.solarsistem.ro, conform procedurii stabilite în Termeni și Condiții;
 • Utilizator – orice persoană fizică, care are capacitate de exercițiu deplină, sau juridică care s-a înregistrat în site prin crearea unui Cont de Utilizator;
 • Vizitator – orice persoană fizică sau juridică care accesează magazinul online, fără a se înregistra și fără a lansa o comandă;
 • Contul de Utilizator – metodă de înregistrare și autentificare în site, formată dintr-un user și o parolă care permite cumpărătorului să lanseze o comandă prin intermediul magazinului online; contul de utilizator cuprinde date de identificare ale cumpărătorului și istoricul comenzilor plasate de către cumpărător. Utilizatorul: (i) declară că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt reale, corecte, complete și actualizate; (ii) își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării contului; (iii) acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile în versiunea care este afișată pe site la data utilizării site-ului/plasării comenzii. Ulterior creării Contului, utilizarea site-ului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termeniilor și Condițiilor afișate pe site;
 • comandă – document în format electronic, întocmit de cumpărător și remis vânzătorului, prin intermediul site-ului, prin care cumpărătorul își manifestă intenția fermă de a achiziționa unul sau mai multe produse din oferta vânzătorului, plătind prețul acestora;
 • convenția/contract – comandă confirmată de vânzător conform Termenilor și Condițiilor;
 • ofertă – propunerea de vânzare adresată cumpărătorului, prezentată prin intermediul magazinului online www.solarsistem.ro;
 • specificații – toate specificațiile produselor așa cum sunt menționate în descrierea acestora;
 • comunicare comercială – orice formă de comunicare (e-mail/SMS/telefonic etc.) destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema societății SC SELECTION SOLAR SISTEM SRL. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

C.Acceptarea Termenilor și Condițiilor

3.1. Prin utilizarea magazinului online www.solarsistem.ro și/sau plasarea unei comenzi, vizitatorul/utilizatorul se obligă să respecte Termenii și Condițiile specificate în continuare și înțelege că nu poate invoca necunoașterea acestora.
3.2. Site-ul își rezervă dreptul de a actualiza/modifica oricând Termenii și Condițiile, fără o notificare prealabilă, urmând ca actualizările/modificările să fie opozabile de la data afișării lor pe site.

D. Drepturi de proprietate intelectuală

4.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală revin societății SC SELECTION SOLAR SISTEM SRL. Orice utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia (de exemplu: imagini, descrieri/texte, elemente grafice, simboluri, scripturi, programe, comentarii etc.), în alt scop decât pentru uzul personal și necomercial al vizitatorului/utilizatorului este interzisă fără acordul scris al administratorului.
4.2. Accesul vizitatorului/utilizatorului la site este limitat, în interes personal al acestuia, înțelegându-se prin aceasta dreptul de a accesa site-ul strict în scopul vizualizării produselor și/sau pentru plasarea unei comenzi.
4.3. Încălcarea dreptului de proprietate intelectuală de către vizitator/utilizator atrage angajarea răspunderii acestuia, civilă, penală sau de orice altă natură și, în consecință, dă posibilitatea administratorului magazinului online www.solarsistem.ro să inițieze orice demers judiciar sau extrajudiciar. În acest caz, administratorul va putea pretinde vizitatorului/utilizatorului acoperirea prejudiciului material și moral suferit.

E. Perfectarea contractului. Plasarea comenzii

5.1. Accesul în vederea efectuării unei comenzi este permis oricărui Utilizator. Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale prin e-mail. Prin plasarea comenzii pe site, clientul acceptă acestă formă de comunicare.
5.2. Contractul se consideră încheiat în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice, a confirmării acceptării comenzii plasată de către Cumpărător. Imediat după plasarea comenzii, însă nu mai târziu de momentul livrării produselor, cumpărătorul va primi e-mail-ul de confirmare a acceptării comenzii.
5.3. Contractul este compus din comanda lansată de cumpărător și confirmată de către vânzător, prezenții Termeni și Condiții, documentele produselor achiziționate.
5.4. În cazul în care comanda nu va putea fi procesată, cumpărătorul va fi informat în cel mai scurt timp. O comandă neconfirmată de către vânzător va fi considerată o comandă anulată. În cazul în care s-a realizat plata pentru o comandă neconfirmată, vânzătorul va rambursa suma respectivă în termen de 7 zile lucrătoare.
5.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a confirma comenzile doar în limita stocului pe care îl are la dispoziție. Vânzătorul nu poate garanta disponibilitatea produselor afișate/listate în magazinul online www.solarsistem.ro și poate refuza orice comandă în caz de indisponibilitate a unui produs, indiferent dacă aceasta se datorează lipsei din stoc, lipsei din oferta furnizorului, a faptului că nu se mai fabrică sau orice alt motiv nenominalizat (de exemplu: număr foarte mare de produse comandate sau repetarea unor comenzi returnate).
5.6. Contractul este cu executare imediată, având ca obiect obligația vânzătorului de a transmite cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească. Vânzătorul nu acordă asistență după vânzare.

F. Informații produse. Limitarea răspunderiiațiilor personale

6.1. Cumpărătorii sunt informați asupra caracteristicilor esențiale ale produselor comercializate de către vânzător, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.
6.2. Prin intermediul magazinului online, vânzătorul pune la dispoziția vizitatorilor/cumpărătorilor informațiile aferente produselor listate, astfel cum acestea i-au fost puse la dispoziție de furnizorii săi. Cumpărătorii sunt informați despre prețul final al produsului, pe care îl suportă, care va cuprinde toate costurile, inclusiv taxa pe valoare adăugată și toate costurile suplimentare. Vânzătorul va transmite cumpărătorului toate documentele tehnice care însoțesc produsul.
6.3. Vizitatorul/cumpărătorul cunoaște și acceptă faptul că informațiile produselor – poze, descriere, specificații etc. – sunt prezentate în magazinul online urmare a colaborării vânzătorului cu furnizorii și înțelege că vânzătorul nu oferă nicio garanție pentru corectitudinea informațiilor primite.
6.4. Totodată, vizitatorul/cumpărătorul este de acord cu privire la faptul că utilizarea magazinului online și cumpărarea produselor se realizează pe propriul risc.
6.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral informațiile produselor fără nicio formalitate suplimentară.

G.Retragerea clientului. Returnarea produselor

7.1. Cumpărătorul care deține calitatea de consumator, astfel cum este definită de art. 2 pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care actionează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale) beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din contract, respectiv de a returna produsele, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele privind returnarea produselor.
7.2. Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la:
(i) ziua în care cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de cumpărător intră în posesia fizică a produselor;
(ii) în cazul în care cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de cumpărător, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(iii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de cumpărător, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.
7.3. Înainte de expirarea perioadei de retragere, cumpărătorul trebuie să informeze vânzătorul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, cumpărătorul poate alege una dintre următoarele variante: (i) de a folosi modelul de formular online de retragere – care se găsește la finalul documentului; (ii) de a expedia prin poștă sau e-mail o declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.
7.4. Se consideră că cumpărătorul și-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menționată mai sus în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către cumpărător înaintea expirării perioadei respective. Vânzătorul va comunica cumpărătorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere.
7.5. Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:
(i) de a executa contractul la distanţă;
(ii) de a încheia un contract la distanţă, în cazul în care cumpărătorul a efectuat o comandă.
7.6. Obligațiile care revin vânzătorului în cazul retragerii:
(i) vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea cumpărătorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a cumpărătorului;
(ii) vânzătorul rambursează sumele menţionate anterior folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de cumpărător pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina cumpărătorului plata de comisioane în urma rambursării; cu excepţia cazului în care vanzatorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea cumpărătorului conform căreia acesta a trimis produsele către vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.
7.7. Obligațiile care revin cumpărătorului în cazul retragerii:
(i) cu excepţia cazului în care vânzătorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, cumpărătorul returnează produsele sau le înmânează vânzătorului sau unei persoane autorizate de vânzător să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat vânzătorului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de cumpărător înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
(ii) cumpărătorul suportă costurile legate de returnarea produselor în cazul în care solicită o altă modalitate de livrare decât cea pusă la dispoziție de către vânzător;
(iii) cumpărătorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor și va fi obligat să despăgubească vânzătorul în mod rezonabil pentru diminuarea valorii produselor. Astfel, dacă produsul nu este returnat în starea în care a fost vândut (ex: ambalaj deteriorat, accesorii lipsă, bun deteriorat etc.), vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea produsului în stadiul inițial. În acest caz, din prețul total al produsului returnat, vânzătorul va reține o sumă de bani care reprezintă diminuarea valorii produsului.
7.8. Pentru persoanele care nu dețin calitatea de consumator, vânzătorul își rezervă dreptul de a accepta sau de a refuza returul produselor. În cazul în care vânzătorul acceptă returul produselor, procedura de retur se va realiza în condițiile sus menționate.

H. Prețuri și modalități de plată

8.1. Toate tarifele aferente produselor prezentate în cadrul magazinului online www.solarsistem.ro, pe pagina dedicată fiecărui produs, sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. Prețurile nu includ costul colectării, tratării și eliminării DEEE și costurile de livrare.
8.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă.
8.3. Administratorul se preocupă ca prețurile afișate în magazinul online să fie cele corecte, însă în situația în care, din eroare, un produs comercializat și comandat are afișat un preț eronat, administratorul va aduce această împrejurare la cunoștința cumpărătorului. Dacă prețul real este mai mic decât cel afișat, facturarea produsului se va face la valoarea reală. Dacă prețul real este mai mare, cumpărătorul va avea posibilitatea de a opta între a plăti prețul real sau a renunța la comanda lansată.
8.4. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, ca urmare a unei erori tehnice sau materiale, vânzătorul are dreptul de a anula comanda.
8.5. Discount-urile, reducerile și promoțiile nu sunt cumulative și sunt menționate expres de către vânzător. Se păstrează întotdeauna reducerea cu valoarea cea mai mare.
8.6. Prețul imprimat pe factură este același cu cel transmis de administrator în momentul confirmării comenzii.
8.7. Vânzătorul va emite factura în format electronic, conform prevederilor art. 319 alin. (4) din Codul Fiscal, iar cumpărătorul declară că acceptă utilizarea facturii electronice. Factura va fi comunicată cumpărătorului la adresa de e-mail aleasă pentru comunicare.
8.8. Cumpărătorul are la dispoziție următoarele metode de plată:
(i) Ramburs, la curier, în momentul primirii produselor, pentru tranzacții în valoare de maxim 5.000 lei;
(ii) Online, cu cardul bancar de debit sau de credit. Cardurile acceptate pentru plata online a produselor sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa si Mastercard; vânzătorul are dreptul să anuleze comanda în cazul în care tranzacția nu a fost acceptată de către banca emitentă a cardului cumpărătorului;
(iii) Prin transfer bancar în contul vânzătorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii.
8.9. În cazul plății cu cardul bancar, dacă plata a fost procesată și urmare a sincronizării stocului acesta se dovedește a fi epuizat, vânzătorul va contacta clientul și îi va restitui suma achitată de acesta sau, la solicitarea expresă a clientului, îi va oferi alte produse în schimb, dintre cele existente în stoc.
8.10. Pentru produsele care depășesc suma de 5.000 RON, în cazul în care cumpărătorul optează pentru plata ramburs sau plata prin transfer bancar, vânzătorul poate solicita achitarea unui avans de cel puțin 20% din valoarea produsului. În acest caz, plata avansului se va realiza prin transfer bancar.
8.11. Costurile livrării produselor vor fi indicate în timpul procesului de finalizare a comenzii.

I. Livrarea produselor

9.1. Produsele disponibile în stoc și listate în magazinul online www.www.solarsistem.ro vor fi livrate fizic, prin servicii de curierat rapid, numai pe teritoriul României. Livrările se efectuează door-to-door. Curierul prin intermediul căruia se va efectua livrarea produselor comandate este ales de către administrator, unilateral. Administratorul poate în orice moment să modifice curierul care va efecta livrarea produselor comandate de cumpărător.
9.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare ale produselor.
9.3. Produsele vor fi livrate la adresa indicată de către cumpărător. Chetuielile aferente transportului vor fi suportate de cumpărător, cu excepția cazului când vânzătorul prevede altfel (ex. transport gratuit pentru comenzi care depășesc o anumită valoare).
9.4. Înainte de plasarea comenzii, clientul va fi informat cu privire la termenul de livrare estimat. Termenul de livrare pentru produsele comandate prin intermediul magazinului online este, în principiu, de 1-30 zile lucrătoare din momentul confirmării comenzii de către administrator, însă pentru produsele comandate administratorul se va preocupa ca livrarea să se efectueze în 48 ore de la confirmarea comenzii cumpărătorului.
9.5. Programul de lucru al administratorului este zilnic în intervalul orar 08:00-18:00. Comenzile lansate și confirmate în intervalul 09:00-14:00 , în funcție de programul curierului, vor fi procesate în aceeași zi, iar cele plasate după această oră, vor fi procesate în ziua lucrătoare următoare și vor fi livrate conform termenului de livrare specificat.
9.6. Administratorul poate întârzia sau anula livrarea produselor în cazul în care nu poate onora comanda din motive independente de voința sa, generate fie de o terță persoană, fie de o împrejurare de forță majoră.
9.7. Pot exista întârzieri față de termenul de livrare stabilit în momentul confirmării comenzii; în acest caz, administratorul nu își asumă nicio răspundere în numele curierului.
9.8. În situația în care vânzătorul, după ce a confirmat comanda, nu livrează produsele în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului, iar cumpărătorul a optat pentru anularea comenzii, vânzătorul va rambursa fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către cumpărător și în decurs de cel mult 7 zile de la data la care cumpărătorul a comunicat vânzătorului decizia sa de terminare a contractului.
9.9. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat cumpărătorului în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta, altă decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor.
9.10. Dreptul de proprietate asupra produselor se transferă cumpărătorului la livrare, condiționat de plata prețului.

J. Garanția produselor

10.1. Pentru toate produsele vândute și livrate de către ADCSOLAR, clientul beneficiază de certificate de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.
10.2. Produse cu certificat de garanție emis de ADCSOLAR:
10.2.1. Pentru a facilita accesul clientului la service în cazul unei eventuale defectări a produsului în perioada de garanție, vânzătorul a încheiat parteneriate cu marii producatori astfel încât să asigura reparația în cel mai scurt timp posibil.
10.2.2. Așadar, pentru o parte dintre produsele vândute de Netsore, clientul va primi un certificat de garanție emis de Netsore în format electronic. Certificatul va fi transmis atât pe email, cât și în cutia produsului.
10.2.3. În acest caz, dacă produsul se defectează în perioada de garanție, vânzătorul va asigura reparația prin serviciul Pick-up & return: este necesară completarea formularului de reparație produs; vânzătorul va trimite un curier la client pentru a ridica produsul, gratuit, iar după ce produsul va fi reparat, acesta va fi returnat clientului, tot prin curier, în mod gratuit.
10.3. Produse cu certificat de garanție emis de producător:
10.3.1. Pentru o parte dintre produsele vândute de ADCSOLAR, clientul va primi un certificat de garanție emis de producător sau distributor în format tipărit. Certificatul se va găsi în cutia produsului sau lipit pe exteriorul cutiei. Clientul trebuie să păstreze certificatul pentru a putea beneficia de garanție, dacă va fi cazul.
10.3.2. Dacă produsul se defectează în perioada de garanție, reparația va fi asigurată de rețeaua de service autorizat a producătorului/distribuitorului, în centrele specificate în certificat.
10.4. Produsele cu livrare fizică (prin curier) sunt originale, sigilate (în forma în care provin de la furnizori) și vor fi însoțite de chitanță (eliberată de vânzător sau de firma de curierat) și, după caz, certificat de garanție (pentru produsele care necesită garanție). Lipsa certificatului de garanție al produsului, în cazul produselor care beneficiază de garanție în baza certificatelor de garanție, trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția produsului. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.
10.5. Orice lipsă a conformităţii rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformităţii produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor şi produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa. Aceste prevederi se aplică și în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta şi instalarea incorectă este datorată unei deficienţe în instrucţiunile de instalare.

10.6. Consumatorul beneficiază de prevederile O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorului și Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora.

K. Obligațiile cumpărătorului

11.1. Cumpărătorul se obligă să citească, să accepte și să respecte Termenii și Condițiile vânzătorului odată cu utilizarea magazinului online și cu lansarea comenzilor și să achite contravaloarea produselor comandate prin metodele puse la dispoziție de vânzător.
11.2. Cumpărătorul se obligă să furnizeze informații reale, corecte și actuale despre identitatea sa pentru crearea Contului de utilizator și atunci când acestea i se cer, în caz contrar existând posibilitatea refuzării comenzilor; cumpărătorul poate modifica, completa sau actualiza datele sale de identificare prin accesarea secțiunii „contul meu”. Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda în cazul în care datele cumpărătorului sunt incomplete.
11.3. Cumparatorului îi revine obligația de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul de utilizator.
11.4. Cumpărătorul se obligă să păstreze certificatul de garanție, factura și orice alt document însoțitor al produsului achiziționat pe toată durata perioadei de garanție, sub sancțiunea pierderii garanției.

12.1. Vânzătorul se obligă să contacteze clienții pentru confirmarea comenzilor, prin e-mail.
12.2. Vânzătorul se obligă să livreze produsele în cel mult 30 zile lucrătoare de la confirmarea livrării, dacă acestea sunt în stoc.
12.3. Vânzătorul se obligă să utilizeze datele personale colectate de la clienți/utilizatori în concordanță cu secțiunea „Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal”, parte integrantă din Termeni și condiții.

13.1. Vânzătorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care utilizatorul le furnizează. Nicio declarație publică, promovare, comunicate de presă sau alt mod de comunicare către terți nu va fi realizată de către client cu privire la comandă fără acordul prealabil scris al vânzătorului.
13.2. Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, vânzătorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
13.3. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal: SC SELECTION SOLAR SISTEM SRL cu sediul în Oradea, Str. Calea Borsului, Nr.16, Bl.x85, Ap.14, Județ Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J05/1915/2021, având C.U.I. RO 44643300, email: [contact@solarsistem.ro], tel: [+40 770 138 745]
13.4. Date cu caracter personal colectate și prelucrate: numele și prenumele, adresa de e-mail, număr telefon mobil, număr telefon fix, adresa de livrare, cont bancar, date card bancar, adresa IP, alți identificatori online, istoricul vizitelor online. Nu se colectează/prelucrează: date sensibile incluse de Regulament în categorii speciale de date cu caracter personal; date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, date referitoare la condamnări penale și infracțiuni.
13.5. Prin completarea datelor cu caracter personal în formularul de creare de cont și/sau de comandă utilizatorul/cumpărătorul acceptă necondiționat ca datele sale să fie incluse în baza de date a vânzătorului și își exprimă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către vânzător.
13.6. Vânzătorul colectează, de la clienții săi, date cu caracter personal numai dacă sunt furnizate în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora determină imposibilitatea creării contului și procesării comenzilor transmise online pe site.
13.7. Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal: (i) executarea contractului și comunicarea cu clientul (crearea și administrarea contului, administrarea comenzilor, soluționarea oricăror cereri referitoare la o comandă/produsele achiziționate, returnarea produselor, rambursarea sumelor încasate cu titlu de preț în caz de returnare a produselor), conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. b) din Regulament; (ii) îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina operatorului (cum ar fi spre exemplu acordarea garanțiilor, îndeplinirea obligațiilor fiscale/contabile legate de emiterea facturilor fiscale, îndeplinirea obligațiilor legale de arhivare a documentelor contabile), conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. c) din Regulament; (iii) apărarea intereselor legitime ale operatorului (urmărirea executării obligațiilor contractuale asumate de către client față de operator în baza contractului încheiat între părți, gestionarea și protecția sitemelor de comunicții, a platformei online/utilizatorilor platformei, a rețelei IT), conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. f) din Regulament; (iv) în scopul efectuării de comunicări comerciale (inclusiv comunicări efectuate prin poșta electronică) referitoare la produse sau servicii similare cu cele achiziționate de către client, inclusiv informații cu privire la oferte/promoții/recomandări, conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. a) din Regulament; cu privire la utilizarea datelor în scop de comunicări comerciale, clientul are posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu şi gratuit unei asemenea utilizări, după cum urmează: transmiterea unui mail având ca subiect dezabonare comunicări comerciale la adresa solar@adc.ro; (v) îmbunătăţirea experienţei persoanei vizate pe platforma online a operatorului, pentru a putea ține cont de preferințele persoanei vizate, pentru a adapta platforma online a operatorului la dispozitivul utilizat de către persoana vizată și pentru a putea soluționa problemele pe care persoana vizată le-ar putea întâmpina la utilizarea platformei, conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. a) din Regulament.
13.8. Existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri: Pentru ca operatorul să vă poată pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, acesta va putea folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de cumpărător (de ex. produsele vizualizate/achiziționate) pentru a vă crea un profil. Aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră, iar deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă. Această activitate va fi efectuată și în interesul legitim al operatorului de a desfășura activități comerciale.
13.9. Durata păstrării datelor cu caracter personal: (i) pe toată durata existenței unui cont de utilizator; (ii) pe toată durata de valabilitate a unui contract; (iii) pe toată durata de timp instituită de prevederile legale în vigoare, pentru informațiile colectare/prelucrate în scopul îndeplinirii unor obligații legale.
13.10. Destinatari/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: Datele sunt destinate utilizării de către operator, prin angajații/reprezentanții săi și pot fi comunicate și următorilor destinatari: parteneri comerciali ai operatorului (cum ar fi spre exemplu furnizori de produse comercializate de către operator, furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de întreținere și service pentru produsele comercializate de către operator, furnizori de servicii de contabilitate care țin evidența contabilă a operatorului, furnizori de servicii bancare/de plăți, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, furnizori de bunuri/servicii cu care operatorul dezvoltă operațiuni comune de ofertare/vânzare), autorități publice (în vederea respectării vreunei obligații legale) sau altor persoane (cum ar fi spre exemplu: avocați, mediatori, societăți de recuperare de creanțe, executori judecătorești, autorități publice) în scopul apărării unui interes legitim al operatorului.
13.11. Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.
13.12. Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe teritoriul României. Operatorul își rezervă dreptul de a transfera anumite date cu caracter personal unor entități din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. În acest caz, vor fi luate măsuri adecvate în vederea garantării faptului că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat în mod legal și că vor exista garanții contractuale care să asigure protecția datelor cu caracter personal astfel transferate.
13.13. Drepturile utilizatorului: (i) dreptul de access, care constă în dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc; (ii) dreptul la rectificare, care constă în dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caaracter personal inexacte care o privesc; (iii) dreptul la ştergerea datelor, care constă în dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate; (iv) dreptul la restricţionarea prelucrării, care constă în dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării; (v) dreptul la portabilitatea datelor, care constă în dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal; (vi) dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, care constă în dreptul persoanei vizate de a se opune, în orice moment și din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul interesului legitim al operatorului, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; (vii) dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia; (viii) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; autoritatea competentă să primească și să soluționeze plângerile este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 București.
13.14. De asemenea, utilizatorului îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiției. Dacă unele din date sunt inexacte, operatorul trebuie să fie informat cât mai curând posibil.
13.15. Modalitate de exercitare a acestor drepturi: vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor la adresa: [solar@adc.ro] sau în scris la sediul operatorului.
13.16. Operatorul declară și garantează că: (i) datele cu caracter personal vor fi accesate numai de persoane autorizate, în scopurile autorizate de lege; (ii) va proteja datele cu caracter personal stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale ori ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale şi împotriva stocării, prelucrării, accesării ori divulgării ilicite; (iii) a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protectția datelor cu caracter personal.
13.17. Informațiile privitoare la cardurile bancare utilizate pentru plată online a produselor comandate nu sunt transferate sau stocate, în niciun moment, pe serverele vânzătorului.
13.18. În cazul sistemului 3D Secure pentru plată cu carduri Visa și Mastercard, datele legate de cardul cumpărătorului sunt introduse direct în sistemele Visa sau Mastercard, iar în cazul în care cardul a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea în sistem (introducerea unui cod și a unei parole cunoscute doar de cumpărător).
13.19. Orice încercare de accesare a datelor cu caracter personal ale altui utilizator sau modificarea conținutului site-ului sau afectarea funcționării sau performanțelor serverului pe care este găzduit site-ul va fi considerată ca fiind o acțiune intenționată de prejudiciere a vânzătorului și de compromitere a activității sale, situație în care se vor demara toate demersurile legale pentru tragerea la răspundere penală a celui vinovat și angajarea răspunderii civile pentru paguba cauzată.
13.20. Actualizarea și modificarea politicii privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua ori de câte ori este necesar pentru a se reflecta modificări ale legislației în vigoare sau modificări ale modului în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către operator. Orice astfel de modificare va fi afișată pe www.www.solarsistem.ro/termenisiconditii

14.1. Cookie-urile sunt mici fișiere text, controlate de browser-ul de internet, formate din litere şi cifre, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser şi este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driveul utilizatorului). Unele secțiuni de conținut ale site-ului pot fi furnizate prin cookie-uri ale terților (ex. reclame), terții find la rândul lor obligați să respecte dispozițiile legale aplicabile și politica de confidențialitate a administratorului site-ului respectiv.
14.2. Site-ul www.solarsistem.ro instalează module cookie doar pentru a permite îmbunătățirea funcțiilor oferite, astfel încât experiența ocazionată de vizitarea site-ului să devină mai plăcută. Administratorul nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal. Sunt situații în care poate fi reținută adresa IP-ului de pe care se accesează site-ul ori cea a site-ului de referință, dacă este cazul. Aceste informații sunt necesare pentru a oferi vizitatorilor/clienților servicii calitative și nu vor fi vândute, înstrăinate sau închiriate unei terțe părți.
14.3. Administratorul folosește următoarele tipuri de cookie-uri: (i) cookie-uri strict necesare – necesar pentru furnizarea serviciilor site-ului; (ii) cookie-uri de analiză – utilizate pentru ca vizitatorul să beneficieze de o experiență îmbunătățită și care permit administratorului să analizeze modul în care funcționează site-ul; (iii) cookie-uri de publicitate – utilizate pentru a furniza materiale de marketing relevante și personalizate pentru fiecare utilizator, precum și de a evalua eficacitatea acelui conținut.
14.4. Cookie-urile pot fi de sesiune și se șterg la momentul în care este închis browser-ul, sau permanente și rămân în calculator și după închiderea browser-ului, de regulă până la momentul în care sunt șterse manual.
14.5. Vizitatorul/utilizatorul/clientul are opțiunea de a accepta utilizarea modulelor cookie care îi va permite să utilizeze toate funcțiile site-ului fără restricșii atunci când vizitează site-ul. La accesarea site-ului, vizitatorul/utilizatorul/clientul trebuie să își dea consimțământul pentru plasarea și utilizarea de cookie-uri pe echipamentul său, prin bifarea unei căsuțe pentru fiecare categorie de cookie-uri, având opțiunea de a selecta modulul de cookie cu care este de acord. Cookie-urile strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul vizitatorului la accesarea site-ului, vizitatorul/utilizatorul/clientul având posibilitatea să refuze utilizarea acestor cookie-uri.
14.6. Magazinul online poate fi utilizat, în anumite limite, și fără acceptarea cookie-urilor. În cazul în care vizitatorul/utilizator dorește să dezactiveze cookie-urile strict necesare, unele funcționalități ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului.
14.7. Informațiile detaliate referitoare la modalitățile de gestionare, dezactivare și ștergere a cookie-urilor se găsesc în setările broswer-ului folosit pentru navigare. Browser-ul de internet permite modificarea setărilor modulelor cookie.

15.1. Magazinul online dă posibilitatea utilizatorilor/clienților/cumpărătorilor de a face comentarii/recenzii la adresa produselor oferite, care vor fi publicate după o aprobare prealabilă. Administratorul site-ului își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a nu publica pe site comentariile/recenziile pe care nu le consideră adecvate, prin această înțelegându-se, dar fără a se limita, comentariile/recenziile cu conținut ilegal, obscen, defăimător, amenințător, care aduc atingere drepturilor unei persoane, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, care au conținut publicitar, care conțin viruși, care au caracter de spam etc.
15.2. Vânzătorul nu este răspunzător și nu poate fi tras la răspundere, prin aceasta înțelegându-se inclusiv obligarea la despăgubiri pentru orice fel de prejudiciu produs de comentariile/recenziile publicate. Dacă utilizatorul/clientul/cumpărătorul furnizează, prin intermediul comentariilor/recenziilor, informații care nu vizează produsele comercializate de vânzător sau procesul de vânzare/cumpărare/livrare/returnare al acestora, își asumă răspunderea că prin divulgarea acestora nu aduce atingere unor drepturi aparținând unor terțe persoane, în caz contrar fiind direct și singur responsabil de prejudiciul cauzat.
15.3. Prin publicarea comentariilor/recenziilor, utilizatorul/clientul/cumpărătorul își exprimă acordul expres să transmită în mod gratuit, nelimitat și irevocabil către vânzător dreptul de a utiliza, reproduce, modifica sub orice formă, retransmite și distribui către oricine și prin orice mijloace conținutul comentariilor/recenziilor. Utilizarea în conținutul comentariilor/recenziilor, în considerarea dreptului oferit de utilizator/client/cumpărător amintit anterior, nu poate conduce la asumarea unei responsabilități și la angajarea răspunderii administratorului, singurul responbabil fiind utilizatorul/clientul/cumpărătorul care a publicat comentariul/recenzia.
15.4. În cazul în care vânzătorul constată încălcarea în mod repetat a regulilor menționate anterior, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea utilizatorului/clientului/ cumpărătorului de a face comentarii/recenzii.

16.1. Vânzătorul poate efectua comunicări comerciale prin poșta electronică către vizitatorii/clienții site-ului, prin intermediul newsletter-ului, cu privire la ofertele sale curente și, totodată, poate să trimită acestora felicitări, cupoane cadou sau orice alte mesaje.
16.2. Pentru a fi trimise oferte sau mesaje prin intermediul newsletter-ului este necesară abonarea vizitatorului/clientului la acesta, în mod gratuit și voluntar, ceea ce presupune faptul că vizitatorul/clientul a citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.
16.3. Prin abonare la newsletter, vizitatorul/clientul își exprimă consimțământul expres de a primi comunicări comerciale de la vânzător.
16.4. Vizitatorul/clientul poate oricând să se dezaboneze de la newsletter, urmând instrucțiunile indicate în subsolul fiecărui email, în mod gratuit, sau contactând vânzătorul.
16.5. Administratorul site-ului nu încurajează SPAM-ul (definit ca procesul de expediere a mesajelor electronice nesolicitate, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii dubioase, practicată în industria e-marketingului și de proprietarii de siteuri pornografice). Drept urmare toate mesajele și ofertele comunicate vizitatorilor/clienților prin intermediul newsletter-ului sunt trimise în considerarea solicitării exprese a acestora și cu privire la care nu a fost parcursă procedura de dezabonare.
16.6. Ofertele și mesajele trimise vizitatorului/clientului prin intermediul newsletter-ului respectă Legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială astfel cum este ea prevăzută de legislația română și nu numai.
16.7. Retrimiterea newsletter-ului de vizitator/client către alte persoane se face pe propria răspundere a acestuia și se consideră că vizitatorul/clientul a făcut cunoscute prevederile Termenilor și Condițiilor celui căruia i-a retrimis newsletter-ul, iar acesta din urmă a înțeles și a acceptat. Retrimirea este permisă în condițiile în care structura și conținutul newsletter-ului nu sunt modificate, în caz contrar vizitatorul/clientul putând fi tras la răspundere pentru prejudiciile cauzate, indiferent de natura acestora.
16.8. Vânzătorul nu este răspunzător și nu poate fi făcut răspunzător de acțiunile întreprinse de vizitatori/clienți. Utilizarea newsletter-ului se realizează în aceleași condiții în care se utilizează și site-ul.
16.9. Vânzătorul deține toate drepturile asupra conținutului newsletter-ului.
16.10. Vânzătorul poate restricționa accesul la newsletter, fără a fi nevoie de o notificare prealabilă, pentru orice vizitator/client care nu respectă prevederile Termenilor și Condițiilor sau cu privire la care există bănuiala că nu respectă aceste prevederi.

17.1. Cumpărătorii au obligația de a nu elimina DEEE sub formă de deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste deșeuri. Preluarea DEEE se realizează de către serviciul public de colectare a DEEE, de către vânzător, conform art. 17.3 și 17.4, și de către centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE.
17.2. La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, vânzătorul se obligă să preia DEEE în sistem „unul la unul”, în mod gratuit, în aceleași condiții precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca echipamentul nou furnizat.
17.3. Pentru DEEE care, în urma unei contaminări, prezintă riscuri pentru sănătatea și siguranța personalului, vânzătorul poate refuza preluarea. Deținătorul DEEE are obligația de a preda DEEE în vederea eliminării în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
17.4. Cumpărătorul este informat, în momentul vânzării de EEE, cu privire la costurile colectării, tratării și eliminării în condiții de protecție a mediului, prin evidențierea separată a acestor costuri.
17.5. Simbolul care indică faptul că EEE fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roţi barată cu o cruce, ca în imaginea de mai jos. Simbolul trebuie să fie tipărit vizibil, lizibil şi indelebil.

18.1. Termenii și Condițiile se supun legislației române.
18.2. În eventualitatea apariției unui diferend între administrator/vânzător și utilizator/cumpărător, părțile vor încerca soluționarea situației problematice pe cale amiabilă.
18.3. Când nu este posibilă rezolvarea diferendului pe cale amiabilă, competența de soluționare a litigiului revine instanței de judecată de la sediul administratorului/vânzătorului.

19.1. Notificările care se vor transmite între administrator/vânzător, pe de-o parte, și vizitator/cumpărător, pe de altă parte, se vor considera a fi trimise dacă vor fi expediate prin poștă electronică (e-mail) pe adresele acestora. Notificările care vor fi trimise către administrator, în condițiile amintite anterior, se vor expedia pe adresa de e-mail contact@solarsistem.ro. Notificările care vor fi trimise de către administrator vizitatorilor/cumpărătorilor vor fi expediate pe adresele de e-mail comunicate de aceștia la completarea formularelor de pe site-ul contact@solarsistem.ro , în termen de 5 zile lucrătoare.
19.2. Notificările trimise către administratorul site-ului trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații: datele de identificare ale vizitatorului/cumpărătorului; (nume, prenume, adresă de domiciliu, cod numeric personal, telefon, e-mail etc.); raportul contractual în raport cu care se trimite notificarea (dacă e cazul); situația concretă care se semnalează prin notificare; argumentele/motivele notificării; solicitările adresate administarorului; soluțiile propuse pentru rezolvarea situație.
19.3. Notificările adresate administratorului vor primi un răspuns în termen de cel puțin 5 zile lucrătoare, care va fi comunicat prin e-mail la adresa indicată în notificare.

20.1. Magazinul online poate să conțină link-uri către alte site-uri, care pot fi accesate de vizitatori/utilizatori pe propria răspundere. Vânzătorul nu este răspunzătoar de erorile care pot apărea pe site sau de cele legate de utilizarea unui browser, indiferent de cauza acestora. Vânzătorul nu este răspunzător de natura, conținutul și orice alte aspecte legate de site-urile accesate prin intermediul link-urile existente pe site, răspunderea cu privire la acestea revenind proprietarilor acestor site-uri.
20.2. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum este definită de către lege și acceptată de către părți ca fiind un eveniment imprevizibil, mai presus de voința lor, care afectează îndeplinirea obligațiilor asumate, total sau parțial. Forța majoră, înțelegând prin aceasta orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea unui contract, și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări precum: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo, greve generale etc. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți producerea evenimentului în termen de 7 zile și să ia de îndată toate măsurile posibile pentru a limita consecințele. Încetarea cazului de forță majoră trebuie notificată celeilalte părți în interval de 7 zile. În cazul în care împrejurările care obligă suspendarea executării prezentului contract se prelungesc cu o perioadă mai mare de 15 zile, oricare parte poate cere rezoluțiunea. În aceste condiții, contractul se rezolutionează fără a se putea pretinde daune-interese.
20.3. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.
20.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a bloca accesul la site și de a închide contul oricărui utilizator care încalcă orice prevedere din Termeni și Condiții sau cu privire la care există bănuială că încalcă orice prevedere din Termeni și Condiții.
20.5. Pentru sesizări sau reclamanții legate de produsele achiziționate, cumpărătorii pot formula sesizări la adresa: contact@solarsistem.ro Sesizările/reclamațiilor vor fi soluționate în cel mult 30 zile de la primirea acestora.
20.6. Vânzătorul nu s-a angajat să respecte niciun cod de conduită instituit de vreo entitate sau grup de comercianți, însă respectă prevederile Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor.


Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

 • Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de email ale vânzătorului]:
 • Vă informez/Vă informăm () prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră () din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)
 • Comandate la data ()/primite la data ()
 • Numele cumpărătorului (cumpărătorilor)
 • Adresa cumpărătorului (cumpărătorilor)
 • Semnătura cumpărătorului (cumpărătorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)
 • Data

(*)A se elimina menţiunea inutilă, după caz.